Житлове питання. Як біженцям зняти квартиру в Кракові

Через величезний наплив біженців з України великі польські міста переповнені. Житлове питання сьогодні стоїть дуже гостро і в Кракові.

Велика кількість українок з дітьми була розміщена в квартири або кімнати, які поляки надавали в рамках допомоги біженцям. Ці житла надавалися безкоштовно, але на короткий термін. Після майже двох місяців вимушеної еміграції більшість біженців змушені швидко вирішувати житлове питання. Ті українці, які хочуть зняти квартиру, стикаються дефіцитом пропозицій на ринку нерухомості.

А чи насправді пропозицій немає? Розібратися з цими питаннями нам допоміг провідний краківський ріелтор Антон Герасименко.

- Є три основні причини, чому зараз складно зняти мешкання в Кракові. Перша полягає в тому, що орендодавці хочуть укласти договори оренди не менше ніж на рік. Біженці, в свою чергу, не завжди хочуть підписувати договір на такий період, тому що планують повернутися додому після війни.

- Друга причина криється в правовому полі. Поляки знають, що жінку з дитиною, яка з будь-яких причин не може оплачувати оренду, не можна виселити з квартири на вулицю. Тому вони дуже скептично ставляться до таких клієнтів. Кожен хоче отримати гарантію того, що жінка зможе платити орендну плату, що у неї є джерело стабільного доходу.

- Третя причина полягає в тому, що ринок бюджетних пропозицій у Кракові дійсно вичерпаний. Багато біженців приїхали цілими сім'ями: дві-три жінки і п'ять-шість дітей. Очевидно, що для такої сім'ї потрібна не бюджетна квартира, а будинок. Вартість великих квартир, а тим більше будинків в Кракові висока. Я рекомендую шукати житло за межами Кракова. Не так давно мені вдалося заселити таку велику родину в заміський будинок в 55 км від Кракова. Вартість оренди будинку виявилася навіть нижче бюджетних квартир в Кракові.

Так чи є шанс знайти квартиру в Кракові?

- Шанс є завжди, як і пропозиції. Шанс знайти житло для жінки з дітьми збільшує виконання певних умов:
1. Укладення договору оренди не менше ніж на рік.
2. Доказ того, що у вас є стабільний дохід. В ідеалі - договір з роботодавцем.
3. Виплата збільшеної залогової суми, так званої кауції .
4. Деякі орендодавці просять оплатити кілька місяців оренди одразу.

- Але є і позитивні тенденції. Зараз відбувається активний відтік біженців з Кракова. Люди повертаються додому з різних причин, однією з яких є дефіцит пропозицій на ринку бюджетної нерухомості. Можу припустити, що до липня-серпня ситуація зміниться і пропозицій буде більше.

___________________________________________________________

Квартирный вопрос. Как беженцам снять квартиру в Кракове.

В связи с огромным наплывом беженцев из Украины крупные польские города переполнены. Квартирный вопрос на сегодняшний день стоит очень остро.

Большое количество украинок с детьми были расселены в квартиры или комнаты, которые поляки предоставили в рамках помощи беженцам. Эти жилища были предоставлены бесплатно, но на короткий срок. Спустя почти два месяца экстренной эмиграции большинство беженцев вынуждены оперативно решать вопрос с жильем. Те украинцы, которые сейчас хотят снять квартиру, сталкиваются с тем, что предложений на рынке недвижимости нет.

На самом ли деле нет предложений? С этими вопросами нам помог разобраться ведущий краковский риелтор Антон Герасименко.

- Есть три основные причины, по которым сейчас сложно снять жилье в Кракове. Первая - арендодатели хотят заключать договора аренды минимум на год. Беженцы, в свою очередь, не всегда хотят подписывать договор на такой срок, так как планируют вернуться домой после войны.

- Вторая причина кроется в правовом поле. Поляки знают о том, что женщину с ребенком, которая по каким-то причинам не может оплачивать аренду, выселить из квартиры на улицу нельзя. Поэтому они очень скептически относятся к таким клиентам. Каждый хочет получить гарантию того, что женщина сможет оплачивать аренду, что у нее есть источник стабильного дохода.

- Третья причина в том, что действительно рынок бюджетных предложений в Кракове исчерпан. Много беженцев приехали семьями: две-три женщины и пять-шесть детей. Очевидно, что для такой семьи нужна не бюджетная квартира, а уже дом. Стоимость больших квартир, а тем более домов в Кракове высокая. Рекомендую искать жилье за Краковом. Не так давно я заселил такую большую семью в загородный дом в 55 км от Кракова. Стоимость аренды дома получилась даже ниже, чем бюджетные квартиры в Кракове.

Есть ли шанс сейчас найти квартиру в Кракове?

- Шанс есть всегда, как и предложения. Шансы найти жилье женщине с детьми увеличивает выполнение некоторых условий:
1. Заключение договора аренды минимум на один год.
2. Доказательство того, что вы имеете стабильный доход. В идеале показать договор с работодателем.
3. Оплата повышенного залога, так званой кауции.
4. Некоторые арендодатели просят оплатить сразу несколько месяцев аренды наперед.

- Но, есть и положительные тенденции. Сейчас наблюдается активный отток беженцев из Кракова. Люди возвращаются домой по разным причинам, одна из которых - дефицит предложений на рынке бюджетной недвижимости. Могу предположить, что к июлю-августу ситуация изменится и предложений станет больше.

 

новини

більше новин