Новонароджені діти біженців з України перебувають у Польщі легально впродовж 18 місяців

Це стосується дітей, народжених і тих, які ще з’являться на світ, в період з 24.02.2022 року до 23.08.2023 року від матері, яка перетнула кордон з 24.02.2022 починаючи.

– Це єдиний випадок і ситуація, коли дитина НЕ «приходить у світ по безвізу», – стверджує правознавець Василь Ільницький. За його словами, для легалізації у Польщі мають значення документи батьків станом на день народження дитини:

– громадянство Польщі в одного із батьків: дитині можна робити одне або два громадянства на вибір, спершу польський закордонний паспорт, потім дії в консульстві України;

– pobyt stały/rezydent в одного із батьків: дитину подаємо на pobyt stały;

– pobyt czasowy в одного із батьків: дитина претендує на stały після отримання одним із батьків rezydenta lub stałego.

– матір дитини прибула на територію Польщі з 24.02.2022 починаючи: czasowy на 3 роки через 9 місяців після народження дитини, пізніше rezydent.

Після народження дитини необхідно залагодити певні формальності:

– отримання odpisu zupełnego aktu urodzenia;

– переклад odpisu zupełnego aktu urodzenia присяжним перекладачем на українську мову;

– поїздка в консульство (отримання довідки про реєстрацію особи громадянином України);

– переклад довідки про реєстрацію особи громадянином України присяжним перекладачем на польську мову;

– внесення даних в паспорт батьків – опціонально.

У результаті ви отримаєте на руки перелік документів: odpis zupełny aktu urodzenia dziecka польською мовою, довідку про реєстрацію особи громадянином України з присяжним перекладом. Це листочки формату а4, які посвідчують: громадянство дитини, її прізвище та ім'я, дані батьків.

Документи фактично готові до подачі в уженд, базові правила ті самі:

свідоцтво про народження в уженд, довідка/переклад на руках, в уженд ксерокс при особистій подачі або odpis poświadczony (нотаріальна копія).

Також Василь Ільницький радить при виборі імені для дитини звернути увагу на імена, які пишуться однаково польською та латиницею (українською), наприклад, Тетяна, Роман, Марта, Домініка тощо, це згодом полегшує життя як батькам, так і дитині.

--------------------------------------

Новорожденные дети беженцев из Украины находятся в Польше легально на протяжении 18 месяцев

Это касается детей, рожденных и тех, которые еще появятся на свет, в период с 24.02.2022 года по 23.08.2023 года от матери, пересекшей границу с 24.02.2022 начиная.

– Это единственный случай и ситуация, когда ребенок не «приходит в мир по безвизу», – утверждает юрист Василий Ильницкий. По его словам, для легализации в Польше имеют значение документы родителей по состоянию на день рождения ребенка:

– гражданство Польши у одного из родителей: ребенку можно делать одно или два гражданства по выбору, сначала польский загранпаспорт, затем действия в консульстве Украины;

– pobyt stały/rezydent у родителя: ребенка подаем на pobyt stały;

– pobyt czasowy у родителя: ребенок претендует на stały после получения одним из родителей rezydenta lub stałego.

– мать ребенка прибыла на территорию Польши с 24.02.2022 начиная: czasowy на 3 года через 9 месяцев после рождения ребенка, позже rezydent.

После рождения ребенка необходимо уладить определенные формальности:

– получение odpisu zupełnego aktu urodzenia;

– перевод odpisu zupełnego aktu urodzenia присяжным переводчиком на украинский язык;

– поездка в консульство (получение справки о регистрации лица гражданином Украины);

– перевод справки о регистрации лица гражданином Украины присяжным переводчиком на польский язык;

– внесение данных в паспорт родителей – опционально.

В результате вы получите на руки документы: odpis zupełny aktu urodzenia dziecka на польском языке, справку о регистрации лица гражданином Украины с присяжным переводом. Это листочки формата а4, удостоверяющие: гражданство ребенка, его фамилию и имя, данные родителей.

Документы фактически готовы к подаче в уженд, базовые правила те же:

свидетельство о рождении в уженд, справка/перевод на руках, в уженд ксерокс при личной подаче или odpis poświadczony (нотариальная копия).

Также Василий Ильницкий советует при выборе имени для ребенка обратить внимание на имена, которые пишутся одинаково на польском и латинице (украинском), например, Татьяна, Роман, Марта, Доминика и т.д., это впоследствии облегчает жизнь как родителям, так и ребенку.

новини

більше новин