Найважливіші питання для біженців з України | Самые важные вопросы для беженцев из Украины

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl
Громадяни  України, які прибули на територію Польщі від початку війни з Росією (з 24 лютого), отримають від польської держави низку пільг, чимало яких – за спрощеними процедурами. Пропонуємо перелік того, що вам необхідно буде зробити насамперед.
|Русскоязычную версию статьи смотрите внизу (под текстом на украинском языке)|

Легалізація

Усі громадяни України, які прибули до Польщі після 24 лютого, зможуть проживати тут легально впродовж 18 місяців (відлік починається з 24 лютого) з можливістю продовження цього терміну ще на 18 місяців. Якщо під час в’їзду до Польщі прикордонники з якихось причин не поставили штамп у закордонний паспорт (або в’їзд відбувся без закордонного паспорта), то впродовж 60 днів необхідно зареєструвати своє перебування в країні – достатньо подати відповідну заяву.

PESEL

Українці, які в’їхали на територію Польщі після 24 лютого, повинні отримати PESEL (ідентифікаційний номер). За ним треба звернутися до уженду міста чи ґміни з відповідною заявою і разом із стандартними персональними даними вказати дату в’їзду, а також мати фото 3,5x4,5 (яке вам можуть зробити безкоштовно у місці звернення), закордонний паспорт, для дітей  до 18 років – свідоцтво про народження.  Також у громадян України (і дітей з 12 років) братимуть відбитки пальців. У Кракові PESEL можна зробити на Таурон Арені.

Profil Zaufany

Разом з отриманням номера PESEL вам автоматично створять Profil Zaufany – аналог нашої «Дії». Це безкоштовний застосунок, який засвідчує вашу особу он-лайн під час вирішення низки питань, які вимагають контакту з державними установами та їхніми веб-сайтами. Він містить персональні дані людини (ім’я, прізвище, дату народження та номер PESEL).

Банківська картка

Банківський рахунок можна відкрити фактично у будь-якому банку. Для цього вам буде потрібен закордонний паспорт, деякі банки можуть попросити український паспорт та ідентифікаційний код. Якщо пощастить, отримаєте картку відразу, а як ні, то доведеться почекати кілька днів.

Відкритий ринок праці

Громадяни України, які приїхали до Польщі після 24 лютого, незалежно від наявності документів, зможуть легально працевлаштуватися в Польщі. Роботодавці матимуть 7 днів, щоб повідомити про працевлаштування такої особи до повітового уженду праці.

Соціальні виплати

Українці, які приїхали до Польщі після 24 лютого, матимуть право на отримання одноразової допомоги в розмірі 300 зл. Для цього потрібно буде подати заяву до установи, яка займатиметься цими виплатами. Крім того, вони матимуть право на отримання допомоги по програмі «Добрий старт» (300 злотих на підготовку дитини до школи) та допоміжні виплати для малозабезпечених родин. Також громадяни України матимуть право на безкоштовну психологічну та медичну допомогу, а особи з інвалідністю отримають безкоштовну реабілітацію.

----------------------------------

Самые важные вопросы для беженцев из Украины

Граждане Украины, прибывшие на территорию Польши с начала войны с Россией (с 24 февраля), получат от польского государства ряд льгот, многие из которых – по упрощенным процедурам. Предлагаем список того, что вам нужно будет сделать в первую очередь.

Легализация

Все граждане Украины, прибывшие в Польшу после 24 февраля, могут проживать здесь легально в течение 18 месяцев (отсчет начинается с 24 февраля) с возможностью продления этого срока еще на 18 месяцев. Если во время въезда в Польшу пограничники по каким-либо причинам не поставили штамп в загранпаспорт (или въезд состоялся без загранпаспорта), то в течение 60 дней необходимо зарегистрировать свое пребывание в стране – достаточно подать заявление.

PESEL

Украинцы, въехавшие на территорию Польши после 24 февраля, должны получить PESEL (идентификационный номер). За ним следует обратиться к уженду города или гмины с соответствующим заявлением и вместе со стандартными персональными данными указать дату въезда, а также иметь фото 3,5x4,5 (которое вам могут сделать бесплатно в месте обращения), загранпаспорт, для детей до 18 лет – свидетельство о рождении. Также у граждан Украины (и детей с 12 лет) будут брать отпечатки пальцев. В Кракове PESEL можно получить на Таурон Арене.

Profil Zaufany

Вместе с получением номера PESEL вам автоматически создадут Profil Zaufany – аналог нашей «Дії». Это бесплатное приложение, удостоверяющее личность он-лайн при решении ряда вопросов, требующих контакта с государственными учреждениями и их веб-сайтами. Он содержит персональные данные человека (имя, фамилию, дату рождения и номер PESEL).

Банковская карта

Банковский счет можно открыть практически в любом банке. Для этого вам потребуется загранпаспорт, некоторые банки могут запросить украинский паспорт и идентификационный код. Если повезет, получите карту сразу, а если нет, то придется подождать несколько дней.

Открытый рынок труда

Граждане Украины, приехавшие в Польшу после 24 февраля, независимо от наличия документов, смогут легально трудоустроиться в Польше. Работодатели будут иметь 7 дней, чтобы сообщить о трудоустройстве такого лица к уездному уженду труда.

Социальные выплаты

Украинцы, приехавшие в Польшу после 24 февраля, будут иметь право на получение разовой помощи в размере 300 злотых. Для этого нужно будет подать заявление в учреждение, которое будет заниматься этими выплатами. Кроме того, они будут иметь право на получение помощи по программе «Добрый старт» (300 злотых на подготовку ребенка к школе) и вспомогательные выплаты малообеспеченным семьям. Также граждане Украины будут иметь право на бесплатную психологическую и медицинскую помощь, а лица с инвалидностью получат бесплатную реабилитацию.

 

новини

більше новин