Економічний університет має пропозицію для студентів з України. Оплачуване стажування і програма KCIUK

Економічний університет відкрив програму стажування для студентів з України. Наразі підготовлено 100 місць для біженців. У рамках співпраці з Краківською мерією також буде створено Краківський український інформаційний центр – KCIUK.

Оплачуване стажування для студентів з України

– Ми, як наукова спільнота, також повинні враховувати становище студентів українського походження. І тих, хто раніше навчався в польських університетах, і тих, хто, не в змозі захистити свою країну, припинив навчання і приїхав до Польщі, – сказав dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK.

Тому в Економічному університеті запропонували запустити спеціальну програму стажування для студентів з України. Ця ініціатива була позитивно сприйнята міською владою та підприємцями. Наразі організовано понад 100 місць.

– Вірю, що цей проєкт, даючи можливість швидкого вдосконалення компетенцій, стане відповіддю не лише на поточні, а й довгострокові потреби цих студентів, а також шансом створити основу для розвитку власної кар’єри у цих надзвичайно складних умовах, – додав ректор Економічного університету.

Програма KCIUK

Оплачувана практика – не єдина форма допомоги для студентів з України. У рамках співпраці з Краківською мерією, Фондом економіки та державного управління, Університетом економіки в Кракові, MOWES KOM, MOWES MZ та мистецькою агенцією GAP створено проєкт «KCIUK», тобто Krakow Ukrainian Information Centrum.

Який включає:

– Координаційний центр допомоги біженцям з України в Кракові

– Центр управління допомогою: ДОНОРИ – РОЗПОДІЛЮВАЧІ – ПОТРЕБУЮЧІ

– Координаційний центр волонтерської роботи

– Центр управління розподілом адміністративних послуг

– Контактний центр для координаторів та організацій допомоги

----------------------------------

В Экономического университета есть предложение для студентов из Украины. Оплачиваемая стажировка и программа KCIUK

Экономический университет открыл программу стажировки для студентов из Украины. В настоящее время подготовлено 100 мест для беженцев. В рамках сотрудничества с Краковской мэрией также будет создан Краковский украинский информационный центр – KCIUK.

Оплачиваемая стажировка для студентов из Украины

– Мы, как научное сообщество, также должны учитывать положение студентов украинского происхождения. И тех, кто раньше учился в польских университетах, и тех, кто не в состоянии защитить свою страну, прекратил обучение и приехал в Польшу, – сказал dr hab. Stanisław Mazur, проф. UEK.

Поэтому в Экономическом университете было предложено запустить специальную программу стажировки для студентов из Украины. Эта инициатива была положительно воспринята городскими властями и предпринимателями. В настоящее время организовано более 100 мест.

– Верю, что этот проект, давая возможность быстрого усовершенствования компетенций, станет ответом не только на текущие, но и долгосрочные потребности этих студентов, а также шансом создать основу для развития собственной карьеры в этих чрезвычайно сложных условиях, – добавил ректор Экономического университета.

Программа KCIUK

Оплачиваемая практика – не единственная форма помощи студентам из Украины. В рамках сотрудничества с Краковской мэрией, Фондом экономики и государственного управления, Университетом экономики в Кракове, MOWES KOM, MOWES MZ и художественным агентством GAP создан проект KCIUK, то есть Krakow Ukrainian Information Centrum.

Который включает:

– Координационный центр помощи беженцам из Украины в Кракове

– Центр управления помощью: ДОНОРЫ – РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ – ТРЕБУЮЩИЕ

– Координационный центр волонтерской работы

– Центр управления распределением административных услуг

– Контактный центр для координаторов и организаций помощи

новини

більше новин