Банківська картка – Must have | Банковская карта

fot. Krzysztof Kalinowski
Усім громадянам України, які прибули на територію Польщі з 24 лютого, потрібно отримати банківську картку.

Ви можете відкрити особистий рахунок в одному з найпопулярніших польських банків, зокрема у Raiffeisen Polbank, Bank Pekao, Bank Zachodni WBK, BNP Paribas, Credit Agricole, ING Bank, Deutsche Bank та Millenium Bank.

Банки в Польщі пропонують рахунки, якими можна користуватися безкоштовно, а відкрити банківську картку зараз доволі просто. Вам знадобиться лише закордонний паспорт. Проте варто мати при собі усі документи, адже в деяких банках можуть попросити ваш український ідентифікаційний код чи паспорт. Пояснюю це тим, що процедури видачі карток час від часу змінюються. У багатьох краківських банках черги і навіть експрес-точки банків у торгівельних центрах можуть не встигати обслуговувати усіх охочих. Тож запасайтеся терпінням: картку можна отримати «вже», якщо дуже пощастить, а можна чекати калька днів.

Карточка вам необхідна:

1. Для створення ZUS.

2. Для отримання грошової винагороди від працедавця, для переказу коштів від вашої родини та друзів.

3. Для оплати покупок та різних рахунків, переказу коштів в Україну.

4. Якщо вам знадобиться готівка, то комісія при знятті грошей з карти польського банку буде нижчою (або взагалі відсутня), ніж при знятті з карти, емітентом якої є банк України.

Залишається питання, в якому ж банку відкривати рахунок?

Щоб вибрати найоптимальніший варіант, потрібно звернути увагу на наступні моменти:

– чи є пропозиція банку привабливою;

– які є комісії і чи можна їх уникнути;

– скільки коштує обслуговування рахунку на місяць;

– в яких банкоматах можна знімати гроші безкоштовно;

– які ще є важливі збори, наприклад, скільки коштує переказ за кордон;

– чи легко закрити рахунок при необхідності.

Вивчивши всю інформацію, вам буде просто вибрати найоптимальніший варіант. І, звичайно ж, можна взяти до уваги пораду друзів, які вже є клієнтами певного банку.

--------------------------------

Банковская карта – Must have

Всем гражданам Украины, прибывшим на территорию Польши с 24 февраля, нужно получить банковскую карту.

Вы можете открыть личный счет в одном из самых популярных польских банков, в частности, в Raiffeisen Polbank, Bank Pekao, Bank Zachodni WBK, BNP Paribas, Credit Agricole, ING Bank, Deutsche Bank и Millenium Bank.

Банки в Польше предлагают счета, которыми можно пользоваться бесплатно, а открыть банковскую карту сейчас достаточно просто. Вам понадобится только загранпаспорт. Однако следует иметь при себе все документы, ведь в некоторых банках могут запросить ваш украинский идентификационный код или паспорт. Объясняю это тем, что процедуры выдачи карточек время от времени меняются. Во многих краковских банках очереди и даже экспресс-точки банков в торговых центрах могут не успевать обслуживать всех желающих. Так что запасайтесь терпением: карточку можно получить «уже», если очень повезет, а можно ждать несколько дней.

Карточка вам необходима:

1. Для создания ZUS

2. Для получения денежного вознаграждения от работодателя, для перевода средств от семьи и друзей.

3. Для оплаты покупок и различных счетов, перевода средств на Украину.

4. Если вам понадобится наличные деньги, то комиссия при снятии денег с карты польского банка будет ниже (или вообще отсутствует), чем при снятии с карты, эмитентом которой является банк Украины.

Остается вопрос, в каком банке открывать счет?

Чтобы выбрать оптимальный вариант, нужно обратить внимание на следующие моменты:

– является ли предложение банка привлекательным;

– какие комиссии и можно ли их избежать;

– сколько стоит обслуживание счета в месяц;

– в каких банкоматах можно снимать деньги бесплатно;

– какие еще важные сборы, например, сколько стоит перевод за границу;

– легко ли закрыть счет при необходимости.

Изучив всю информацию, вам будет просто выбрать самый оптимальный вариант. И, конечно же, можно принять во внимание совет друзей, уже являющихся клиентами определенного банка.

 

новини

більше новин