Вільний доступ до ринку праці для українців | Свободный доступ к рынку труда для украинцев

fot. Krzysztof Kalinowski
Громадяни України, які перетнули кордон Польщі з 24 лютого та отримали № PESEL від 16 березня, можуть працювати у Польщі без будь-яких дозволів на роботу.

Саме зараз Польща активно допомагає біженцям з України практично на кожному етапі адаптації. Допомога з пошуком роботи – одне з пріоритетних питань.

На які моменти варто звернути увагу під час пошуків роботи.

1. Насамперед, варто шукати роботу через перевірені сайти, групи на інтернет-ресурсах та агентства.

2. Працюйте тільки з підписаним договором (це може бути або трудовий договір, або умова злеценя). Ви повинні його отримати найпізніше в перший робочий день. У Польщі можна працювати з кількома роботодавцями одночасно на підставі угод. Легальне працевлаштування з 15 років.

3. Необхідно уважно ознайомитись з текстом договору (тексти дрібним шрифтом, слова з зірочкою – також варто скрупульозно вичитати).

4. Ваша заробітна плата повинна бути чітко прописана.

5. Мінімальна зарплата в Польщі станом на 2022 рік становить – 3010 PLN brutto, годинна ставка – 19,70 PLN brutto. Зарплата після вирахування всіх належних сум, це заробітна плата netto.  Влаштовуючись на роботу, не забудьте поцікавитись, скільки ви отримуватимете netto – це буде ваш «чистий» прибуток.

6. Усі оригінали документів залишаються у вас, за вимогою подаєте тільки копії.

7. Інтенсивно вчіть польську мову, це, безперечно, стане вам у нагоді для будь-якої роботи.

8. Повідомте своїм близьким, куди саме ви їдете, хто роботодавець або що за агенція знайшла вам роботу. Також подайте всі необхідні контакти, щоб в разі чого вас можна було відшукати.

Робота у Польщі, зокрема й у Кракові, є, незважаючи на велику кількість українських біженців, які потребують працевлаштування. Роботодавці шукають і фахівців у різних галузях, і різноробочих, і працівників на сезонні роботи. Також є в Польщі чимало українських підприємців, котрі наймають лише українців.

Якщо вам не вдасться знайти роботу у перші дні чи навіть тижні, не втрачайте надії та продовжуйте пошуки. Ваша робота точно на вас чекає. Удачі!

---------------------------------

Свободный доступ к рынку труда для украинцев

Граждане Украины, пересекшие границу Польши с 24 февраля и получившие № PESEL от 16 марта, могут работать в Польше без каких-либо разрешений на работу.

Сейчас Польша активно помогает беженцам из Украины практически на каждом этапе адаптации. Помощь в поиске работы – один из приоритетных вопросов.

На какие моменты следует обратить внимание при поиске работы.

1. Прежде всего следует искать работу через проверенные сайты, группы на интернет-ресурсах и агентства.

2. Работайте только с подписанным договором (это может быть либо трудовой договор, либо условие злецения). Вы должны его получить самое позднее в первый рабочий день. В Польше можно работать с несколькими работодателями одновременно на основании договоров. Легальное трудоустройство с 15 лет.

3. Необходимо внимательно ознакомиться с текстом договора (тексты мелким шрифтом, слова со звездочкой – также следует тщательно вычитать).

4. Ваша заработная плата должна быть четко прописана.

5. Минимальная зарплата в Польше на 2022 год составляет – 3010 PLN brutto, часовая ставка – 19,70 PLN brutto. Зарплата после вычета всех причитающихся сумм это заработная плата netto. Устраиваясь на работу, не забудьте поинтересоваться, сколько вы будете получать netto – это будет ваша «чистая» прибыль.

6. Все оригиналы документов остаются у вас, по требованию подаете только копии.

7. Интенсивно учите польский язык, это, безусловно, пригодится для любой работы.

8. Сообщите своим близким, куда вы едете, кто работодатель или что за агентство нашло вам работу. Также подайте все необходимые контакты, чтобы в случае чего вас можно было найти.

Работа в Польше, в том числе и в Кракове, есть, несмотря на большое количество украинских беженцев, нуждающихся в трудоустройстве. Работодатели ищут и специалистов в разных отраслях, и разнорабочих, и работников на сезонные работы. Также в Польше есть немало украинских предпринимателей, которые нанимают только украинцев.

Если вам не удастся найти работу в первые дни или недели, не теряйте надежды и продолжайте поиски. Ваша работа точно вас ждет. Удачи!

новини

більше новин