Українські вчителі можуть розраховувати на роботу та навчання | Украинские учителя могут рассчитывать на работу и обучение

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl
Незабаром розпочнуться спеціальні тренінги та мовні курси для вчителів з України, які зголосяться працювати у школах Кракова. Закон дозволяє українським педагогам працювати мультикультурними асистентами чи помічниками вчителя. Вже тиждень працює база даних, що збирає пропозиції від вчителів, з-поміж яких директори шкіл можуть обрати кандидатів на роботу.

|Русскоязычную версию статьи смотрите внизу (под текстом на украинском языке)|

– Для підтримки директорів краківських шкіл ми створили базу пропозицій роботи від вчителів з України. Лише за перші три дні роботи відділ освіти Університету Миколи Коперника отримав майже 150 пропозицій. Серед претендентів є надзвичайно компетентні люди, які знають декілька мов і багато років працюють з дітьми, – розповідає Tomasz Kobylański – координатор діяльності з підтримки біженців з України на кафедрі освіти Університету Миколи Коперника. Коротку інформацію про освіту, досвід та знання мов можна надіслати (також українською) за адресою: edu.ukraina@um.krakow.pl. Потім їх передають директорам шкіл, зацікавленим у працевлаштуванні вчителів з України. Постійно оновлюваний список пропозицій, які надходять до муніципалітету, доступний на інтернет-ресурсах.

– Чимало українських вчителів, які хочуть працювати в краківських школах,    добре знають польську мову. Більшість, однак, лише україномовні чи російськомовні. Щоб допомогти їм якнайшвидше почати вивчати мову та пізнати реалії освіти в Польщі, муніципалітет планує організувати мовні курси в поєднанні з модулем, який готує кандидатів до роботи в школі. – Відповідно, ми хочемо скористатися підтримкою фахівців, які, зокрема, організували муніципальну програму Академії Міжкультурних Асистентів, а також досвідом викладачів польської мови як іноземної у краківських школах. Зараз 281 вчитель з краківських муніципальних шкіл має достатню кваліфікацію, щоб викладати польську мову тим, хто її не знає, каже Anna Domańska, директорка Департаменту освіти

Університету Миколая Коперника.

Інформацію про запланований курс, який проводитиме Центр спеціалістів психолого-педагогічної консультації для дітей з проблемами у навчанні, можна буде знайти найближчими днями на Освітньому порталі міста Кракова.

Украинские учителя могут рассчитывать на работу и обучение

В скором времени начнутся специальные тренинги и языковые курсы для учителей из Украины, которые хотят работать в школах Кракова. Закон разрешает украинским педагогам работать мультикультурными ассистентами или помощниками учителя. Уже неделю функционирует база данных, собирающая предложения от учителей, среди которых директора школ могут выбрать кандидатов на работу.

– Для поддержки директоров краковских школ мы создали базу предложений от учителей из Украины. Только за первые три дня работы отдел образования Университета Николая Коперника получил около 150 предложений. Среди претендентов чрезвычайно компетентные люди, которые знают несколько языков и много лет работают с детьми, – рассказывает Tomasz Kobylański – координатор деятельности по поддержке беженцев из Украины на кафедре образования Университета Николая Коперника. Краткую информацию об образовании, опыте и знании языков можно отправить (также на украинском) по адресу: edu.ukraina@um.krakow.pl. Затем их передают директорам школ, заинтересованным в трудоустройстве учителей из Украины. Постоянно обновляемый список предложений, поступающих в муниципалитет, доступен на интернет-ресурсах.

– Многие украинские учителя, которые хотят работать в краковских школах, хорошо знают польский язык. Большинство, однако, только украиноязычные или русскоязычные. Чтобы помочь им как можно быстрее начать учить язык и узнать реалии образования в Польше, муниципалитет планирует организовать языковые курсы в сочетании с модулем, который готовит кандидатов к работе в школе. – Соответственно, мы хотим воспользоваться поддержкой специалистов, которые, в частности, организовали муниципальную программу Академии Межкультурных Ассистентов, а также опыт преподавателей польского языка как иностранного в краковских школах. Сейчас 281 учитель из краковских муниципальных школ имеет достаточную квалификацию, чтобы преподавать польский язык тем, кто его не знает, говорит Anna Domańska, директор Департамента образования Университета Николая Коперника.

Информацию о запланированном курсе, который будет проводить Центр специалистов психолого-педагогической консультации для детей с проблемами обучения, можно будет найти в ближайшие дни на Образовательном портале Кракова.

 

 

 

новини

більше новин