Компанія Shell пожертвувала 1200 ноутбуків для українців. Обладнання коштує понад мільйон злотих (ФОТО)

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

У вівторок Shell Poland офіційно підтримала акцію #LaptopyDlaUkrainy і в найближчі дні пожертвує понад 1200 ноутбуків для допомоги біженцям з України. Вартість пожертвуваного комп'ютерного обладнання оцінюється в понад мільйон злотих.

Урочисте підписання договору відбулося в Краківському магістраті.

"Я хотіла би дуже тепло подякувати Shell за пожертвуване обладнання. Організовуючи збір, разом з колегами ми припускали, що зможемо допомогти кільком десяткам людей, які знайшли притулок у нашому місті, але тепер ми знаємо, що масштаб допомоги буде в кілька разів більшим. Вже цього тижня ми запускаємо наш розподільчий центр, щоб комп'ютери якомога швидше дісталися до біженців з України. Потреби величезні, тому я сподіваюся, що до нашої акції приєднається більше краківських компаній", – розповідає Пауліна Поневська, координаторка збору, співробітниця PushPushGo.

Ця акція була ініційована групою організацій, що зібралися у Відкритій Краківській коаліції, яка є величезною підтримкою міста у впровадженні допомоги біженцям з охопленої війною України. Було залучено кілька неурядових організацій та неформальних груп.

Допомога в рамках проекту полягає в тому, що будь-яка компанія може передати робочу комп'ютерну техніку гостям з України. Варто додати, що обладнання не обов'язково повинно бути новим.

З початку війни Краків бере участь у допомозі біженцям, як тим, хто залишився в Україні, так і тим, хто приїхав до Кракова.

"Спочатку ми зосередилися на наданні біженцям базової допомоги, такої як житло та харчування. Ті, хто залишився тут, у нашому місті, повинні нормально функціонувати в суспільстві. Ми живемо в електронному світі і комп'ютерне обладнання необхідно як для роботи, так і для навчання. Саме тому я хотів би подякувати асоціації INTERKULTURALNI.PL та Shell, які таким чином допомагають нашим гостям з України», – сказав мер міста Яцек Майхровський під час підписання угоди.

«Саме завдяки неурядовим організаціям, які ведуть з нами діяльність з початку війни, наша допомога Україні може бути комплексною», – додав Матеуш Плосконка, заступник директора Департаменту соціальної політики та охорони здоров'я.

«Як організація, яка працює в Кракові вже понад 16 років і налічує понад 5000 співробітників, ми підтримуємо зусилля міста з перших годин війни. Передача цих комп'ютерів буде способом підтримати людей, які шукають роботу, а також дітей", – сказала Аґнєшка Почтовська, генеральний директор Shell Business Operations.

Якуб Кошчолек, президент правління асоціації INTERKULTURALNI.PL, наголосив, що мрія про співпрацю між трьома підрозділами, які є громадською організацією, місцевою владою та бізнесом, збувається. "Сподіваюся, що таких спільних ініціатив буде більше", – додав він наприкінці.

Щоб приєднатися до акції, потрібно заповнити форму на сайті «Ноутбуки для України». Кожна компанія, що бере участь в акції, отримає інформацію про те, куди йде їх комп'ютерне обладнання.¶

¶__________________________________________________________¶

Shell подарила украинцам 1 200 ноутбуков. Оборудование стоит более миллиона злотых (ФОТО)

 

Во вторник Shell Poland официально поддержала акцию #LaptopyDlaUkrainy и в ближайшие дни передаст более 1 200 ноутбуков для помощи беженцам из Украины. Стоимость пожертвованного компьютерного оборудования оценивается более чем в миллион злотых.

Торжественное подписание контракта состоялось в Краковском магистрате.

«Я хотела бы очень тепло поблагодарить Shell за подаренное оборудование. Организовывая сбор, вместе с коллегами мы предполагали, что сможем помочь нескольким десяткам людей, укрывшихся в нашем городе, но теперь мы знаем, что масштаб помощи будет в несколько раз больше. На этой неделе мы запускаем наш распределительный центр, чтобы компьютеры как можно скорее находили своих новых владельцев из Украины. Потребности огромны, поэтому я надеюсь, что к нашей акции присоединится больше краковских компаний», — говорит Паулина Поневска, координатор по сбору, сотрудник pushPushGo.

Эта акция была инициирована группой организаций, собравшихся в Коалицию Открытого Кракова, которая является огромной поддержкой для города в осуществлении помощи беженцам из раздираемой войной Украины. В нем приняли участие несколько неправительственных организаций и неофициальных групп.

Помощь в рамках проекта заключается в том, что любая компания может передать работающее компьютерное оборудование гостям из Украины. Стоит добавить, что оборудование не обязательно должно быть новым.

С начала войны Краков занимается помощью беженцам, как тем, кто остался в Украине, так и тем, кто приехал в Краков.

«Первоначально мы сосредоточились на предоставлении беженцам базовой помощи, такой как жилье и продукты питания. Те, кто остался здесь, в нашем городе, должны нормально функционировать в обществе. Мы живем в электронном мире и компьютерная техника необходима как для работы, так и для учебы. Именно поэтому я хотел бы поблагодарить ассоциации INTERKULTURALNI.PL и Shell, которые таким образом помогают нашим гостям из Украины" - сказал мэр города Яцек Майхровский во время подписания соглашения.

«Именно благодаря неправительственным организациям, которые работают с нами с начала войны, наша помощь Украине может быть комплексной», — добавил Матеуш Плосконко, заместитель директора Департамента социальной политики и здравоохранения.

«Как организация, которая работает в Кракове более 16 лет и насчитывает более 5000 человек, мы поддерживаем усилия города с первых часов войны. Передача этих компьютеров станет своеобразной поддержкой для людей, ищущих работу, а также детей», - сказала Агнешка Почтовская, генеральный директор Shell Business Operations.

Якуб Кошчолек, президент правления ассоциации INTERKULTURALNI.PL, подчеркнул, что мечта о сотрудничестве между тремя подразделениями, которые являются общественной организацией, местными властями и бизнесом, сбывается. «Я надеюсь, что таких совместных инициатив будет больше», — добавил он в конце.

Чтобы присоединиться к акции, нужно заполнить форму на сайте «Ноутбуки для Украины». Каждая компания, участвующая в акции, получит информацию о том, куда идет их компьютерная техника.

новини

більше новин