Допомога біженцям у працевлаштуванні | Помощь беженцам в трудоустройстве

fot. Krzysztof Kalinowski/Lovekrakow.pl
Міське управління праці в Кракові створило базу компаній, готових надавати робочі місця іноземцям, яка постійно доповнюється і розширюється. Працівники управління праці звернулися до підприємців з пропозицією розміщувати вакансії для громадян України, які шукають притулку в Польщі внаслідок збройного конфлікту.
|Русскоязычную версию статьи смотрите внизу (под текстом на украинском языке)|

Таким чином, вдалося знайти 800 потенційних робочих місць в тому числі у виробництві, торгівлі, послугах, гастрономії, транспорті та будівництві.

Перебування українців, які в'їхали безпосередньо з України до Польщі після 24 лютого цього року, є законним протягом 18 місяців (це не стосується тих громадян України, які вже мають право на законне перебування в Польщі). Це також стосується чоловіка (дружини) громадянина України, який не має громадянства України, якщо він прибув на територію Республіки Польща після 24 лютого 2022 року.

Радимо біженцям отримати номер PESEL. Завдяки цьому буде простіше вирішити будь-які офіційні питання.

Українці, які перебувають в Польщі на легальних підставах, можуть зареєструватися в управлінні праці як безробітні (це не поширюється на жінок та чоловіків, які досягли 60-річного і 65-річного віку відповідно) або шукати роботу на тих же умовах, що і громадяни Республіки Польща.

Для реєстрації статусу безробітного потрібно надати підтвердження свого легального перебування в Польщі. Це може бути, наприклад, паспорт з печаткою прикордонника. Також потрібно надати документ з фотографією. Громадяни України, зареєстровані як безробітні, можуть користуватися послугами ринку праці так само, як поляки, зокрема вони можуть скористатися працевлаштуванням, профорієнтацією та навчанням.

Громадяни України, можуть легально працювати на будь-якого роботодавця в Польщі без будь-яких додаткових дозволів. Працедавець має одне зобов'язання - повідомити про факт працевлаштування іноземця в управління праці через електронну систему praca.gov.pl протягом 14 днів з моменту початку роботи.

На даний момент ми маємо близько 890 вакансій в тому числі у виробництві, торгівлі, послугах, гастрономії, транспорті та будівництві.
Ми вже отримали зворотний зв'язок від 3 працедавців про працевлаштування в цілому 7 осіб.

Вакансії для біженців можуть бути подані наступним чином:
- особисто в управлінні праці за адресою ul. Wąwozowa 34, pok. 200
- зателефонувавши за номером: 12 68 68 200
- електронною поштою, marketing@gupkrakow.pl . Для цього потрібно заповнити спеціальну форму, яку можна скачати на сайті gupkrakow.praca.gov.pl
- заповнивши електронну форму на сайті praca.gov.pl.

Детальну інформацію можна знайти на сайті gupkrakow.pl в розділі «Для роботодавців і підприємців» на вкладці «Пропозиції роботи».

Вакансії публікуються в управлінні праці та в Центральній базі вакансій. Вакансії будуть перекладені на українську мову.

Співробітники центру обслуговування клієнтів працюють з понеділка по п'ятницю, з 7.45 до 14.45. Телефон центру.: 12 68 68 000.

Також нагадаємо, що в Кракові почав працювати банк інформації про вчителів з України, які зацікавлені в тому, щоб продовжувати вчителювання в Польщі.

Більше інформації ТУТ.

||||||||||| Русская версия |||||||||||

Помощь беженцам в трудоустройстве

Городской департамент труда в Кракове создал базу компаний, готовых предоставить рабочие места иностранцам, которая постоянно дополняется и расширяется. Сотрудники Департамента труда обратились к предпринимателям с предложением разместить вакансии для граждан Украины, ищущих убежища в Польше в результате вооруженного конфликта.

Таким образом, удалось найти 800 потенциальных рабочих мест, в том числе в производстве, торговле, сфере услуг, гастрономии, транспорте и строительстве.

Пребывание украинцев, которые въехали в Польшу непосредственно из Украины после 24 февраля этого года, является законным в течение 18 месяцев (это не касается тех граждан Украины, которые уже имеют право на легальное пребывание в Польше). Это касается и мужа (жены) гражданина Украины, который не имеет украинского гражданства, если он прибыл на территорию Республики Польша после 24 февраля 2022 года.

Мы советуем каждому беженцу получить номер PESEL. Это облегчит решение любых официальных вопросов.

Украинцы, которые находятся в Польше на законных основаниях, могут зарегистрироваться в департаменте труда в качестве безработных (это не касается женщин и мужчин, достигших возраста 60 и 65 лет соответственно) или искать работу на тех же условиях, что и граждане Республики Польша.

Чтобы зарегистрировать статус безработного, вам необходимо предоставить подтверждение вашего законного пребывания в Польше. Это может быть, например, паспорт с печатью пограничной службы. Также необходимо предоставить документ с фотографией. Граждане Украины, зарегистрированные как безработные, могут пользоваться услугами рынка труда так же, как и поляки, в частности, они могут воспользоваться трудоустройством, профориентацией и обучением.

Граждане Украины могут легально работать на любого работодателя в Польше без каких-либо дополнительных разрешений. У работодателя есть одно обязательство – сообщить о факте трудоустройства иностранца в управление труда через электронную систему praca.gov.pl в течение 14 дней со дня начала работы.

На данный момент у нас около 890 вакансий, в том числе в производстве, торговле, услугах, гастрономии, транспорте и строительстве. Мы уже получили отзывы от 3 работодателей о трудоустройстве в общей сложности 7 человек.

Вакансии для беженцев могут быть поданы следующим образом:
- лично в отделе труда по адресу: ул. Wąwozowa 34, pok. 200
- по телефону: 12 68 68 200
- по электронной почте. Для этого нужно заполнить специальную форму, которую можно скачать на сайте gupkrakow.praca.gov.pl и отправить на адрес marketing@gupkrakow.pl
- заполнив электронную форму на сайте praca.gov.pl.

Подробную информацию можно найти на сайте gupkrakow.pl в разделе «Работодателям и предпринимателям» на вкладке «Предложения о работе».

Вакансии публикуются в Департаменте труда и в Центральной базе вакансий. Все вакансии будут переведены на украинский язык.

Центр обслуживания клиентов открыт с понедельника по пятницу, с 7.45 до 14.45. Телефон: 12 68 68 000.

Также напомним, что в Кракове начал работать банк информации об учителях из Украины, которые заинтересованы в том, чтобы продолжать учительствовать в Польше.
Больше информации ТУТ.

 

 

новини

більше новин