Депутат вимагає припинити співпрацю між містом і Ашаном | Чиновник требует прекратить сотрудничество города и "Ашана"

fot. Krzysztof Kalinowski
Артур Бушек звернувся до міського голови з проханням перенести пункт обслуговування мешканців Кракова. І це пов'язано з ставленням власника бренду «Ашан» і, таким чином, всього торгового об'єкта, пов'язаного з війною в Україні.

Заступник голови міськради зазначає, що Краків орендує місце в галереї Броновіце майже за півмільйона злотих. Торговий центр належить компанії «Ашан», а його власник відмовився виходити з російського ринку після 24 лютого.

"Рішення французької компанії "Ашан" продовжити свою діяльність в Росії викликало обурення у багатьох жителів нашого міста. Я розділяю зауваження жителів щодо продовження діяльності компаній в РФ", - написав радник міської влади.

«З огляду на те, що діяльність цієї компанії розбігається з вимогами санкцій проти Росії, і вимогами бойкоту таких підприємств, я вважаю, що місто не повинно фінансувати діяльність цієї компанії», – вважає Артур Бушек.

У зв'язку з цим було створено звернення, щодо розгляду дій, які регламентують припинення співпраці між містом і компаніями, які вирішили продовжити співпрацю з Росією.

"В рамках даних заходів, прошу вас розглянути можливість перенесення точки обслуговування мешканців з Галереї Броновіце і таким чином припинити фінансування Ашан", – каже радник.

За даними сайту Business Insider, компанія Mulliez Group - власник таких магазинів, як Ашан, Декатлон і Леруа Мерлен - побудувала найбільшу мережу в Європі з майже 500 магазинів, в якій працювало близько 76 тисяч чоловік. З прес-релізів польської філії «Ашан» видно, що компанія з самого початку воєнних дій долучилася до допомоги біженцям з України. У двох магазинах на сході країни були організовані точки денного відпочинку. У заяві від 11 березня «Ашан-Польща» повідомила, що передала українцям 40 тонн продуктів харчування та засобів гігієни.

_____________________________________________________________

Чиновник требует прекратить сотрудничество города и "Ашана"

Артур Бушек обратился к мэру с просьбой перенести пункт обслуживания для жителей Кракова. А связано это с отношением владельца бренда «Ашан» и всего торгового объекта к санкциям, связанными с войной в Украине.

Замглавы городского совета отмечает, что Краков арендует место в галерее Броновице почти за полмиллиона злотых. Торговый центр принадлежит "Ашану", а его владелец отказался покидать российский рынок после 24 февраля.

«Решение французской компании "Ашан" продолжить свою деятельность в России вызвало возмущение у многих жителей нашего города. Разделяю комментарии жителей относительно продолжения деятельности компаний в РФ», — написал госсоветник.

«Учитывая, что деятельность этой компании расходится с требованиями санкций против России и требованиями бойкота таких предприятий, я считаю, что город не должен финансировать деятельность этой компании», — говорит Артур Бушек.

В связи с этим было создано обращение для рассмотрения действий, регулирующих прекращение сотрудничества между городом и компаниями, решившими продолжить сотрудничество с Россией.

«В рамках этих мер я прошу вас рассмотреть вопрос о переносе пункта обслуживания жителей города из галереи Броновице и, таким образом, прекратить финансирование "Ашана"», - говорит советник.

Согласно веб-сайту Business Insider, компания Mulliez Group - владелец таких магазинов, как Auchan, Decathlon и Leroy Merlin - построил крупнейшую в Европе сеть из почти 500 магазинов, в которой работает около 76 000 человек. Из пресс-релизов польского филиала «Ашан» видно, что компания с самого начала боевых действий присоединилась к помощи беженцам из Украины. В двух магазинах на востоке страны были организованы пункты дневного отдыха. В заявлении от 11 марта «Ашан-Польша» заявила, что передала украинцам 40 тонн продуктов питания и средств гигиены.

 

новини

більше новин