Біженці. Як відсутність документів створює незручності в міському транспорті

fot. Sebastian Dudek

До кінця березня для українських біженців діють особливі умови прїзду в міському транспорті - можливість пересуватися містом безкоштовно. Однак виникають питання, як біженці повинні підтвердити свій статус, якщо ще не мають жодних документів.
|Русскоязычную версию статьи смотрите внизу (под текстом на украинском языке)|

Себастіан Коваль, працівник управління транспорту, розповідає, що безкоштовий проїзд надається на підставі будь-якого документу, якій підтверджує перетин польського кордону після 24 лютого 2022 року.

Однак, зі слів Павла, який написав до нас з цією проблемою, багато осіб взагалі не мають жодних документів, які підтверджують перетин кордону. Щоб отримати довідку багато українців стоять в чергах під консульством та перед Таурон Ареною.

– Можливістю безкоштовного проїзду для людей, які не мають жодного документу чи довідки, могли б скористатися і люди, для яких це розпорядження не було адресовано, - зізнається Себастіан Коваль.

Наш читач зазначає, що, швидше за все, після подання скарги на стягнення оплати штрафу за відсутність квитка буде анульовано, але, за словами пана Павла, важливо інше:

– Мова іде про запобігання таким випадкам, щоб не піддавати біженців додатковому стресу, – каже він.

-------------------------------

Беженцы. Как отсутствие документов  создает неудобства в городском транспорте

До конца марта для украинских беженцев действуют особые условия проезда в городском транспорте – возможность передвигаться по городу бесплатно. Однако возникают вопросы, как беженцы должны подтвердить свой статус, если у них еще нет документов.

Себастиан Коваль, работник управления транспорта, рассказывает, что бесплатный проезд предоставляется на основании любого документа, подтверждающего пересечение польской границы после 24 февраля 2022 года.

Однако, по словам Павла, который написал к нам с этой проблемой, многие люди вообще не имеют никаких документов, подтверждающих пересечение границы. Чтобы получить справку, многие украинцы стоят в очередях под консульством и перед Таурон Ареной.

– Возможностью бесплатного проезда для людей, у которых нет документа или справки, могли бы воспользоваться и люди, для которых это распоряжение не было адресовано, - признается Себастиан Коваль.

Наш читатель отмечает, что, скорее всего, после подачи жалобы на взыскание оплаты штрафа за отсутствие билета будет аннулировано, но, по словам Павла, важно другое:

– Речь идет о предотвращении таких случаев, чтобы не подвергать беженцев дополнительному стрессу, – говорит он.

 

новини

більше новин