Консульство України в Кракові. Як отримати документи? | Консульство Украины в Кракове. Как получить документы?

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl
Вже місяць Консульство України в Кракові працює в посиленому режимі, щоб забезпечити необхідними документами десятки тисяч біженців. З самого ранку до пізнього вечора біля консульства шикується довга черга із охочих вирішити свої питання з документами. Хтось перетнув кордон з простроченим закордонним паспортом, хтось взагалі не мав такого документу, багато дітей, яких батьки вивезли до Польщі тільки зї свідоцтвами про народження.

Працівникам консульства вдалося налагодити всі процеси прийому громадян україни, дякуючи чому отримати документи можна швидко та без зайвої бюрократії.

Ми зібрали інформацію з офіційних джерел, яка допоможе нашим читачам спланувати свої кроки в оформленні документів. Зокрема інформація стосується громадян України, які через військову агресію РФ, вимушено опинилися у Польщі та перебувають на території Малопольського, Свєнтокшиського та Сілезького воєводств.

Консульство наголошує, що на даний момент відсутня технічна можливість для виготовлення нових паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

У випадку, якщо у Вас взагалі відсутній закордонний паспорт, однак, є id-картка, Ви можете ідентифікувати свою особу в польських компетентних органах за допомогою цього документу.

Якщо ж термін дії наявного закордонного паспорту закінчився, Ви можете звернутися до консульства з метою продовження терміну його дії. Для цього слід подати такі документи:

1. Заповнену заяву про продовження строку дії паспорта.
2. Закордонний паспорт та копію 1 сторінки.

При відсутності у Ваших дітей (до 16 років) паспортного документу, їхні дані можуть бути внесені до дійсного закордонного паспорту батька чи матері. Для цього слід подати до консульства такі документи:

1. Заяву про внесення до закордонного паспорту інформації про дитину
2. Закордонний паспорт та копія 1 сторінки
3. Свідоцтво про народження дитини
4. Дві фотокартки дитини розміром 3,5 х 4,5 см
5. Документ, що підтверджує повноваження особи, як законного представника.

У випадку, якщо у Вас є лише внутрішній паспорт (старого взірця у вигляді книжечки), де відсутні записи латиницею, Ви можете оформити Свідоцтво про належність до громадянства України, де Ваші персональні дані будуть зазначені англійською, польською та українською мовами. Для цього слід подати такі документи:

1. Заповнена заява
2. Одна фотокартка розміром 3,5 х 4,5 см
3. Документ за яким було здійснено перетин українсько-польського кордону та його копія.

Аналогічне Свідоцтво можна оформити і для дітей, у випадку відсутності у їхніх батьків закордонного паспорту.

Слід зауважити, що немає необхідності бути присутніми разом з батьками дітям до 16 років для оформлення згаданих документів.

Усі види документів видаються консулом безкоштовно. Бланки усіх видів заяв Ви можете отримати у консультантів та волонтерів у внутрішньому дворі консульства. Також у дворі польські волонтери облаштували кухню, де бажаючі можуть з'їсти гарячого супу, канапок, випити чаю чи кави та поласувати солодощами. Для найменших українців обладнана дитяча кімната з усим необхідним: від пелюшок і дитячого харчування до іграшок, книжок та пазлів.

________________________________________________________

Консульство Украины в Кракове. Как получить документы?

Уже месяц консульство Украины в Кракове работает в усиленном режиме, чтобы обеспечить необходимыми документами десятки тысяч беженцев. С раннего утра до позднего вечера возле консульства выстраивается длинная очередь из желающих решить свои вопросы. Кто-то пересек границу с просроченным паспортом, у кого-то вообще не было такого документа, много детей, которых вывезли в Польшу только со свидетельствами о рождении.

Сотрудникам консульства удалось наладить все процессы приема граждан Украины, благодаря чему можно получить документы быстро и без лишней бюрократии.

Мы собрали информацию из официальных источников, которая поможет нашим читателям спланировать свои шаги в получении документов. В частности, информация касается граждан Украины, которые из-за военной агрессии Российской Федерации были вынуждены приехать в Польшу и находятся на территории Малопольского, Швентокшинского и Силезского воеводств.

В консульстве подчеркивают, что на данный момент отсутствует техническая возможность изготовления новых паспортов гражданина Украины для выезда за границу.

Если у вас вообще нет паспорта, однако у вас есть ID-карта, вы можете идентифицировать свою личность в польских компетентных органах с помощью этого документа.

Если срок действия имеющегося паспорта истек, можно обратиться в консульство с целью продления срока его действия. Для этого необходимо подать следующие документы:

1. Заполненное заявление о продлении срока действия паспорта
2. Паспорт и копия 1 страницы.

При отсутствии у ваших детей (до 16 лет) паспортного документа, их данные могут быть внесены в действительный паспорт отца или матери. Для этого необходимо подать в консульство следующие документы:

1. Заявление на внесение в паспорт данных о ребенке
2. Паспорт и копия 1 страницы
3. Свидетельство о рождении ребенка
4. Две фотографии ребенка размером 3,5 х 4,5 см
5. Документ, подтверждающий полномочия лица в качестве законного представителя.

Если у вас есть только внутренний паспорт (старый образец в виде книжечки), где нет записей на латинице, вы можете оформить Справку о принадлежности к гражданству Украины, где ваши персональные данные будут указаны на английском, польском и украинском языках. Для этого необходимо подать следующие документы:

1. Заполненная заявка
2. Одна фотография размером 3,5 х 4,5 см
3. Документ, по которому осуществлялось пересечение украинско-польской границы и его копия.

Аналогичная справка может быть выдана детям, в случае, если у их родителей нет паспорта.

Следует отметить, что для оформления документов нет необходимости присутствовать с родителями детям до 16 лет.

Все виды документов выдаются консулом бесплатно. Бланки всех видов заявлений вы можете получить у консультантов и волонтеров во внутреннем дворе консульства. Также во дворе польские волонтеры развернули кухню, где желающие могут съесть горячий суп, бутерброды, выпить чай или кофе и угоститься сладостями. Для самых маленьких украинцев оборудована детская комната со всем необходимым: от подгузников и детского питания до игрушек, книг и головоломок.

 

новини

більше новин